Một số bạn trẻ xuống đường cổ vũ cho môi trường sạch và đời sống xã hội minh bạch, ngày 15-5-2016 - Ảnh: Facebook

THẾ GIỚI BIỂU TÌNH VÀO NGÀY NÀO?

 01:39 16/05/2016

(NCTG) Phải chăng những cuộc biểu tình, xuống đường thường được tổ chức ở Việt Nam vào ngày Chủ nhật là không thích hợp vì nhiều lý do? Ý kiến của Lê Ngọc Minh từ Amsterdam, Hà Lan.