Bản đồ mô tả sự bành trướng xâm lược của Nga từ thời Muscovy cho tới năm 1800

SỰ THẬT VỀ NƯỚC NGA “YÊU HÒA BÌNH”

 19:34 25/10/2015

(NCTG) Không ít thành viên các nhóm, diễn đàn, mạng xã hội trên Internet có một niềm tin “sắt son”, “chung thủy” rằng Nga luôn là quốc gia “yêu hòa bình”, “bảo vệ hòa bình thế giới”, “chưa hề xâm lược ai”. Chứ không như Mỹ, thò tay ở đâu là ở đó “tan hoang”.