Đại dịch đến từ Wuhan vẫn còn là một câu hỏi lớn! - Ảnh: AFP

THIÊN TAI VÀ NHÂN TAI (Phần 2)

 17:41 26/04/2020

(NCTG) “Có một điều tôi tin chắc chắn là, sau vụ con virus Đại Hán này, nhân loại trên toàn thế giới sẽ phải thay đổi. Con người nói chung sẽ phải thay đổi”.