Bìa album huyền thoại “Breaking Glass” (1980)

“WILL YOU”

 02:05 01/08/2018

(NCTG) “Đó là những thời khắc của tuổi trẻ, đầy những ước mơ ngây dại, bồng bột, đã trôi qua và vĩnh viễn không bao giờ trở lại...”.