Danh nhân Hungary: WIGNER JENŐ, NGƯỜI LÀM BIẾN ÐỔI THẾ GIỚI

Danh nhân Hungary: WIGNER JENŐ, NGƯỜI LÀM BIẾN ÐỔI THẾ GIỚI

 00:28 12/12/2002

(NCTG) “Có lẽ đánh giá của tờ “Thời báo New York” (The New York Times) nhân một dịp tưởng nhớ về Wigner, là chính xác nhất: “Wigner là một trong số những nhà bác học sinh ra và trưởng thành ở Budapest, nhưng đã có tầm nhìn hướng về tương lai. Rồi họ qua Phương Tây và làm biến đổi thế giới hiện đại”.