Về thăm quê - Ảnh: vietnamnet.vn

NÀO, CÙNG TÔI VỀ VIỆT NAM!!!

 19:33 06/03/2017

(NCTG) “Cứ về đến Việt Nam là tôi được các con khen giỏi, tôi sướng thế đấy! Tôi sẽ năng về hơn, để được khen nhiều hơn!”.