PGS. TS. Nguyễn Xuân Hòa

BA NHÀ NGHIÊN CỨU VIỆT NAM TRỞ THÀNH VIỆN SĨ VIỆN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THẾ GIỚI UKRAINE

 00:14 12/08/2017

(NCTG) Theo tin từ Liên bang Nga, nhân Năm Văn học Ukraine, Viện Hàn lâm Văn học Nghệ thuật Thế giới Ukraine vừa công nhận ba viện sĩ là các nhà nghiên cứu, dịch giả Việt Nam.