Tác giả Martín Rama (giữa) cùng Nguyễn Vũ Hải (trái) và dịch giả trẻ Băng Ngọc trong cuộc “chém gió vỉa hè”

TRÀ CHANH “CHÉM GIÓ”: KHI CHUYÊN GIA KINH TẾ NÓI CHUYỆN BẢO TỒN

 14:06 07/08/2023

(NCTG) “Văn hóa vỉa hè là một đặc trưng đã in sâu vào đời sống xã hội của người Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng. Vì thế vấn đề đặt ra cho các chiến dịch “giành lại vỉa hè” là chúng ta giành lại vỉa hè cho ai? Và người đi bộ có nên là đối tượng duy nhất được sử dụng không gian vỉa hè hay không?”.

Minh họa: Internet

Lại chuyện đời thường: NGỒI

 11:12 02/09/2015

(NCTG) “Thằng bé sống ở Tây như tôi lại chợt có một ước mơ nho nhỏ: bao giờ nhìn vỉa hè đường phố Việt Nam có ít người… NGỒI”.

CU TÍT

CU TÍT

 06:38 31/05/2012

(NCTG) “Cứ vậy lần lượt bà bánh giò, bà bún ngan, bà bánh đa cua, bà bún đậu… tất cả những hàng quán trên một đoạn vỉa hè ai cũng tự giác nộp tiền cho bà bánh mì ba tê mà không ý kiến gì cả”.

TÂN TIẾN

TÂN TIẾN

 13:13 03/12/2011

(NCTG) Tự dưng lại thèm ăn bánh đa cua, thế là tôi lững thững đi bộ ra vỉa hè phố bên cạnh, có bà bán bánh đa cua quang gánh rất ngon.