“VỀ KINH BẮC” CỦA HOÀNG CẦM

“VỀ KINH BẮC” CỦA HOÀNG CẦM

 09:10 29/05/2011

“Về Kinh Bắc” chắc chắn là một trong số không nhiều tập thơ có số phận mà tác giả của nó như vận vào câu thơ Nguyễn Du: “Phong vận kỳ oan ngã tự cư” - cái án phong lưu lạ lùng ta tự mang lấy.