Leon Trotsky (1879-1940), người sáng lập Đệ tứ Quốc tế - Ảnh tư liệu

NGA LẦN ĐẦU CÔNG CHIẾU PHIM TRUYỀN HÌNH VỀ LEON TROTSKY

 17:54 23/11/2017

(NCTG) Lần đầu tiên trong lịch sử Liên bang Nga, có một serie phim được công chiếu về Leon Trotsky, người lãnh đạo trong thực tế hai cuộc cách mạng Nga (1905 và tháng 10-1917), đồng thời, cũng là địch thủ không đội trời chung về sau này của nhà độc tài Stalin.