Chợ ngày tết - Ảnh: Bích Ngọc

MỒNG 5 TẾT

 21:05 09/02/2019

(NCTG) “Không mua thì xôi xéo, chim cút… đi đi, đi luôn đi, hãm đéo chịu được!”.