Đạo diễn Nhật Shunja Iwai

SHUNJI IWAI - ĐẠO DIỄN NHẬT TIÊU BIỂU CỦA LIÊN HOAN PHIM TOKYO 2016

 23:44 07/10/2016

(NCTG) Với nhiều bộ phim được đánh giá cao như “Fireworks”, “Love Letter”, “Swallowtail Butterfly”, “Vampire”… và mới nhất là “A Bride for Rip Van Winkle”, đạo diễn nổi tiếng người Nhật Shunja Iwai vinh dự được chọn là Đạo diễn tiêu biểu trong chương trình “Japan Now” của Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2016 (TIFF 2016) sắp tới.