Tiền giấy 500 Forint loại cũ

HẠN CUỐI CHO TIỀN GIẤY MỆNH GIÁ 500 FORINT LOẠI CŨ

 18:57 31/10/2019

(NCTG) Tiền giấy mệnh giá 500 Forint loại cũ, được phát hành trước năm 2018, chỉ có thể sử dụng cho tới hạn cuối là ngày 31-10-2019, theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Hungary.

Ông Kerpel-Fronius Gábor - Ảnh: Bődey János (index.hu)

CHẤT VẤN CHUYỆN NHÀ CỬA CỦA CHÍNH KHÁCH CẦM QUYỀN, BỊ CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

 01:20 23/08/2019

(NCTG) Đó là trường hợp của ông Kerpel-Fronius Gábor, thành viên đảng đối lập Momentum (Thời điểm), khi ông này bị Cảnh sát Quận 2 (Budapest) khởi tố điều tra và cho triệu tập vì hành vi “lạm dụng quyền tự do tụ tập”.