“SILENT NIGHT”, KHÚC CA CỦA MỌI MÙA GIÁNG SINH

“SILENT NIGHT”, KHÚC CA CỦA MỌI MÙA GIÁNG SINH

 16:19 24/12/2013

(NCTG) “Ra đời sau một cuộc chiến đầu thế kỷ 19 với nội dung thổ lộ ước vọng được sống an lành trong ân điển của Đức Chúa Trời “bình an dưới thế cho người thiện tâm”, “Silent Night” đã trở thành khúc hát vượt không gian và thời gian, một giai điệu bất tử trong các mùa Giáng sinh...”.