NÊN “NHẬP GIA TÙY TỤC”!

NÊN “NHẬP GIA TÙY TỤC”!

 23:49 05/12/2014

(NCTG) Đó là quan điểm của chị Hoa Dessoulavy-Śliwińska (Lê Thanh Hoa), một luật sư gốc Việt hiện đang hành nghề tại các nước EU, hiện đang nhận hỗ trợ, tư vấn miễn phí về mặt pháp luật cho những cá nhân và doanh nghiệp Việt bị ảnh hưởng trong “nghi án thịt chó” mới đây ở Ba Lan.