Tác giả cùng cháu trai Buba trong sinh nhật cháu - Ảnh do nhân vật cung cấp

CHUYỆN KỂ TRƯỚC THỀM GIÁNG SINH

 20:38 16/12/2016

(NCTG) “Mong sao sẽ tới lúc các thầy cô đã đủ đầy về vật chất, nhẹ nhàng về tinh thần, để đón nhận những món quà tinh thần giầu tình nghĩa từ học trò trong niềm vui sướng và phấn khởi như đón nhận một niềm khích lệ, động viẻn lớn, để thêm yêu thương và hết lòng cống hiến sức lực, trí tuệ vì các trò nhỏ thân yêu của mình”.