Minh họa: Internet

LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC THƯƠNG?

 06:36 20/08/2016

(NCTG) “Dân có phải là Chúa là Phật đâu mà đòi hỏi người ta phải thương lãnh đạo vô điều kiện!”.

Tình yêu thương vô tư và vô điều kiện - Minh họa: Internet

HY SINH VÌ CON?

 04:04 18/06/2015

(NCTG) “Thương yêu con phải là tình thương vô điều kiện. Và là tình thương không cần phải viện dẫn bất cứ sự hy sinh nào”.