Lãnh tụ Cộng sản Hungary: “CẦN MỘT QUỐC TẾ CỘNG SẢN MỚI”

Lãnh tụ Cộng sản Hungary: “CẦN MỘT QUỐC TẾ CỘNG SẢN MỚI”

 02:43 12/10/2010

(NCTG) Việt Nam không còn là nước nghèo, thậm chí đến năm 2020 sẽ trở thành một nước công nghiệp, và đến giữa thế kỷ 21 sẽ là một quốc gia công nghiệp phát triển - ông Phạm Xuân Sơn, Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu trong cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Đảng Công nhân Cộng sản (CNCS) Hungary tại Budapest.