Nói và nghe những thông điệp và khẩu hiệu về tình yêu, sự an lạc... luôn là nhu cầu của Phương Tây hiện đại

YÊU NHAU ĐI!

 02:27 24/01/2022

(NCTG) “Thầy đã có “bệ phóng” vô cùng thuận lợi: bản thân tranh đấu cho hòa bình, chống chiến tranh trong thập niên 60. Một nhân tố mới lạ + các thông điệp yêu thương + cách PR tinh tế, khéo léo, thầy không thể không thành công trong việc tạo ảnh hưởng ở Phương Tây trong bối cảnh xã hội và văn hóa sau 1975” - góc nhìn của Hải Lý từ Canada về vai trò của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Thầy Thích Nhất Hạnh (1926-2022)

THẦY NHẤT HẠNH VÀ NHỮNG BẢN “TÂM CA” “GIẾT CON NGƯỜI ĐI RỒI, THÌ CHÚNG TA Ở VỚI AI?”

 17:37 21/01/2022

(NCTG) “Nhiều bài thơ của thi sĩ Nhất Hạnh thời giữa thập niên 60 thế kỷ trước là những lời kêu cứu xót thương của con người trong chiến tranh loạn lạc, và nói lên mộng tưởng hòa bình, một cách đau đớn và vô vọng nhất mà những nghệ sĩ có thể biểu đạt với tâm nguyện của mình”.