Bản án dành cho BS. Lương làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt trên “không gian mạng” với những ý kiến, quan điểm trái ngược - Ảnh: Internet

TỪ VỤ ÁN BS. HOÀNG CÔNG LƯƠNG, NGHĨ VỀ THÁI ĐỘ TRONG TRANH LUẬN

 05:05 18/02/2019

(NCTG) “Không ai thuộc số đông cả đời để luôn được hưởng sự an toàn, đơn giản, và dễ dàng mà nó mang lại. Đó là chưa kể đúng hay sai không phải là những khái niệm tuyệt đối”.