Ảnh chỉ mang tính minh họa

CHÉM GIÓ

 20:06 27/10/2015

(NCTG) “Các chú dừng ngay nói phét, ta làm trận nữa. Việc đất nước đã có người khác lo…”.