Sưu tầm tem để tìm hiểu những đất nước xa xôi

NHỮNG CON TEM LẠ

 17:01 19/02/2016

(NCTG) “Và bây giờ ít ai dùng phương tiện lạc là thư tín, nên tìm được một con tem mới là quá khó khăn. Tôi nghĩ có lẽ trong tương lai cái thú này cũng sẽ không còn. Có khi bọn trẻ sau này còn không biết từ tem là gì trong từ ngữ tiếng Việt và có nguồn gốc từ đâu”.