Minh họa: Internet

CHUYỆN Ở NHÀ TANG LỄ

 06:03 23/12/2018

(NCTG) “Sau lưng mình là bảy vòng hoa trắng tinh, lạnh lẽo, u ám, nặng nề…”.