Sự minh bạch trong hoạt động của bộ máy nhà nước là đòi hỏi cốt yếu của một xã hội dân sự - Minh họa: Internet

Quyền tiếp cận thông tin ở Hungary: CÓ THỂ BỊ O ÉP

 03:54 27/06/2015

(NCTG) Khả năng và “hứng thú” tiếp cận thông tin của người dân Hung có thể sẽ bị ảnh hưởng một cách đáng kể, theo phân tích của báo chí và giới chuyên môn, nếu một số sửa đổi liên quan tới Đạo luật về tự do thông tin (phê chuẩn năm 2011) được thông qua.