Người Hồi giáo ở đâu trong thế giới khoa học, kỹ thuật từ nhiều thế kỷ nay? - Minh họa: Internet

CHIẾN THẮNG MANG TÊN BẤT HẠNH

 01:22 08/12/2015

(NCTG) “Sự tụt hậu trong các lĩnh vực khoa học và sáng tạo của người Hồi giáo là một vấn đề còn lớn hơn chủ nghĩa khủng bố. Nó có thể là kết quả của một tư tưởng áp đặt lên xã hội Hồi giáo hàng trăm năm nay, trói chặt ý chí tự do và tinh thần phản biện của họ, bóp chết mọi triết lý và sáng tạo”.