Hội nghị Trung ương 4 nhận diện tới 27 biểu hiện suy thoái của đảng viên - Ảnh: tuoitre.vn

CHUYỆN KHÔNG THỂ KHÔNG KỂ

 18:04 02/11/2016

(NCTG) “Hóa ra là lòng dân (là tôi) với ý Đảng trái ngược với nhau đến 180 độ vậy sao? Thế thì đáng lo cho Đảng lắm đấy, vì từ xưa người Việt đã có câu: “Ý dân là ý trời” cơ mà”.