Günter Schabowski trong vòng vây của các ký giả ngoại quốc, Berlin chiều 9/11/1989 - Ảnh tư liệu

Ghi chép: 9/11/1989 - “CỔNG TƯỜNG ĐÃ RỘNG MỞ!”

 20:48 09/11/2022

(NCTG) “Tối nay, chúng ta dám tuyên bố rằng 9/11/1989 là một ngày vĩ đại của lịch sử, khi CHDC Đức thông báo mở biên giới của họ” (Hans Joachim Friedrichs).

HUNGARY, KHỞI ĐIỂM SỰ SỤP ĐỔ BỨC TƯỜNG BERLIN

HUNGARY, KHỞI ĐIỂM SỰ SỤP ĐỔ BỨC TƯỜNG BERLIN

 23:04 10/11/2014

“Từng có một khoảnh khắc mà Hungary đã cống hiến cho Châu Âu và Châu Âu không quên điều đó”.