Minh họa: index.hu

NGƯỜI VÔ GIA CƯ “GÂY HẤN” VỚI TÒA BẢO HIẾN

 07:48 25/12/2019

(NCTG) Người vô gia cư ở Hungary gửi những tấm thiệp Giáng sinh cho các thẩm phán Tòa án Hiến pháp (Tòa Bảo hiến) để trao một thông điệp rằng không phải họ thích vạ vật ngoài đường.