Vương cung Thánh đường Thánh István

ĐỀN THỜ CỦA SZENT ISTVÁN TẠI BUDAPEST

 20:13 26/01/2021

(NCTG) Vương cung Thánh đường Thánh István (Szent István Bazilika), còn gọi là “Đền thờ của Szent István”, là Nhà thờ lớn của thủ đô Budapest.

Tượng đài Szent István của điêu khắc gia Stróbl Alajos, tọa lạc tại Quảng trường Chúa Ba Ngôi (Budapest)

15-8: NGÀY RA ĐI CỦA VỊ VUA LẬP QUỐC SZENT ISTVÁN

 04:38 16/08/2020

(NCTG) Ngày 15-8-1038, tức là cách đây tròn 982 năm, đúng vào ngày Đức Mẹ Mông Triệu (hay còn gọi là ngày Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời), vị vua lập quốc của Hungary, đồng thời cũng là người sáng lập Giáo hội Công giáo Hung - Szent István - đã qua đời sau hơn 40 năm đứng đầu các bộ lạc của dân tộc Hung.

Tượng đồng Szent István, được dựng tại Székesfehérvár nhân 900 năm ngày mất của ông (1938)

VỀ NGÀY 20-8, QUỐC KHÁNH HUNGARY

 04:47 21/08/2003

(NCTG) Quốc khánh 20-8 là ngày kỷ niệm Szent István (Thánh István, vị vua Hungary đầu tiên, vị thánh đầu tiên của dòng họ Árpád), và là ngày hội Lập quốc của nước Hungary (thành lập từ hơn 1.100 năm nay).