Những nạn nhân của chính biến tháng 10/1917 - Ảnh: Gia đình Hoàng gia Nga

Vụ thảm sát gia đình Nga hoàng cuối cùng: “CẦU MONG HỌ YÊN GIẤC NGÀN THU!”

 17:57 07/11/2022

(NCTG) “Bằng việc an táng những nạn nhân vô tội, chúng ta muốn sám hối vì những tội lỗi của cha ông. Tội lỗi thuộc về những kẻ đã thực hiện hành vi tội lỗi đáng kinh tởm này, và thuộc về cả những kẻ trong nhiều thập niên đã tìm cách biện bạch cho hành vi ấy - tức là tất cả chúng ta” (Boris Yeltsin).