Minh họa: gendiagnosztika.hu

“VƯỢT CẠN” Ở PHÁP, MỘT VÀI CHIA SẺ

 19:25 13/07/2017

(NCTG) “Mình sinh mà không có chuẩn bị, tìm hiểu gì nhiều. May mà sinh con bên Pháp”.