Cầu đường sắt tại cửa khẩu vùng Letenye, biên giới Hungary - Croatia - Ảnh: Internet

KIỂM TRA Ở BIÊN GIỚI NGOÀI SCHENGEN GÂY ÙN TẮC GIAO THÔNG

 22:55 09/04/2017

(NCTG) Chính quyền Croatia phải tạm thời ngừng kiểm tra giấy tờ tại các biên giới giữa nước này với Slovenia và Hungary, vì tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Croatia.

Ảnh: Joe Klamar (AFP)

ÁO QUYẾT LIỆT VỚI NGƯỜI TỴ NẠN

 04:29 17/01/2016

(NCTG) Cộng hòa Áo tạm thời hủy bỏ việc thực hiện Hiệp ước Schengen để xử lý vấn đề người tỵ nạn, theo thông báo của Thủ tướng Werner Faymann.