“Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời...” - Ảnh: Internet

VIỆT NAM “THÁI BÌNH NÊN GẮNG SỨC - NON NƯỚC ẤY NGÀN THU”

 01:04 01/08/2016

(NCTG) “Giờ này Việt Nam đã thái bình chưa khi ngoài biển bị cản đường trên không bị vây hãm? Nếu người Việt không tự cứu, ai cứu được?”.