Truyện ngắn của Sławomir Mrożek: “VOI”

Truyện ngắn của Sławomir Mrożek: “VOI”

 23:44 15/08/2013

(NCTG) “Đúng lúc đó, con voi rùng mình rồi bay bổng lên không trung. Nó còn rung rinh một chút ngay trên mặt đất, nhưng rồi chẳng mấy chốc gió đã đưa nó lên cao và phơi bày toàn bộ thân xác kềnh càng trên nền trời xanh thẳm”.