Tác giả và chiếc PV của mình

RV - ĐẤT TRỜI VÀ TỰ DO

 01:31 19/12/2021

(NCTG) “Cũng như những người Gypsies ở các thế kỷ trước, dân “du mục” hiện đại chọn một lối sống nay đây mai đó, xem bốn bể là nhà. Họ chọn từ bỏ lối sống an toàn và tiện nghi của một căn nhà cố định để đổi lấy sự tự do đầy mạo hiểm, và để có thể đặt chân đến mọi miền của đất nước” - tác giả Hải Lý từ Canada giới thiệu một “lối sống” ở Bắc Mỹ.