Ký giả Róbert László (1926-2019)

IM MEMORIAM RÓBERT LÁSZLÓ

 17:32 07/02/2019

(NCTG) Nhận được tin từ anh Phạm Khuê ban chiều, mới hay Róbert László vừa qua đời hôm nay vì viêm phổi. Mình hết sức bàng hoàng vì mặc dù biết ông tuổi đã rất cao, nhưng mới hôm qua, hai anh em còn bàn nhau thứ Sáu này thu xếp tới thăm ông vì: “Ông ấy mừng nếu Việt Nam đến thăm. Yếu rồi”.

“CHÚNG TÔI MAY MẮN VÌ CÓ NHÂN DÂN RẤT TỐT”

“CHÚNG TÔI MAY MẮN VÌ CÓ NHÂN DÂN RẤT TỐT”

 13:01 18/08/2011

(NCTG) “Chúng tôi may mắn vì có nhân dân rất tốt”, đó là chia sẻ của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (thời kỳ 1958-1968) với ký giả Róbert László trong một dịp hội ngộ cuối thập niên 60 thế kỷ trước.

HỒ CHÍ MINH “ĐÃ GIÁO DỤC THẾ GIỚI THEO CÁCH TỐT NHẤT”

HỒ CHÍ MINH “ĐÃ GIÁO DỤC THẾ GIỚI THEO CÁCH TỐT NHẤT”

 13:22 27/09/2009

Nhà báo nổi tiếng Hungary, Róbert László, đã có những dòng viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào những ngày sau khi Bác ra đi, thể hiện lòng tôn trọng nhà cách mạng Việt Nam, nhưng theo một cách tiếp cận dung dị và thú vị.