Mộ phần giản dị của cựu tổng thống Göncz Árpád tại nghĩa trang Óbuda (Quận 3, Budapest) - Ảnh: ripost.hu

HỎI VÀ ĐÁP VỀ QUỐC TANG Ở HUNGARY

 02:50 28/09/2018

(NCTG) “Nhìn chung, có lẽ quan niệm bao trùm của các nước Châu Âu là chỉ nên cử hành quốc tang đối với cá nhân trong những trường hợp hết sức đặc biệt (...). “Đầy tớ” của dân, ăn lương dân mà phục vụ, không nhất thiết phải “cầu kỳ tốn phí”!”.