Tổng thống Áder János, người có thẩm quyền đưa ra quyết định trong việc nhập tịch và thôi quốc tịch - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)

TỔNG THỐNG HUNGARY TƯỚC QUỐC TỊCH CỦA 8 NGƯỜI

 15:45 19/01/2021

(NCTG) Theo “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) số ra mới nhất, Tổng thống Áder János đã truất quyền công dân của 8 người vào tháng 12-2020. Quyết định được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely.