Thi hào Kölcsey Ferenc và bản thảo “Hymnus” - Ảnh: cultura.hu

“Quốc ca” của Hungary: BÀI THƠ VÀ BẢN NHẠC BẤT HỦ

 14:58 07/09/2020

(NCTG) “Chuộc tội rồi, dân tộc này đổi khác - Trong ngày xưa và sắp tới mai sau!” (Megbűnhődte már e nép - A múltat s jövendőt!).

Bản thảo viết tay của “Hymnus”, bản hùng ca và bi ca “từ những thế kỷ giông bão của dân tộc Hung”, một trong những hiện vật quý báu nhất được cất giữ tại Thư viện Quốc gia Széchényi (Hungary) - Ảnh: oszk.hu

BẢN “QUỐC CA” BẤT HỦ VÀ NGÀY VĂN HÓA HUNGARY 22-11

 15:16 22/01/2020

(NCTG) Tất cả những nét quan trọng nhất của nhiều thế kỷ lịch sử Hungary được dồn nén trong một thể thống nhất và hoàn hảo về nội dung và hình thức trong “Hymnus”, thi phẩm lớn mang dáng dấp một bản kinh cầu.