“Flashdance”, bộ phim của một thời...

Sổ tay NCTG: WHAT A FEELING...

 21:51 26/11/2022

(NCTG) Nghe và xem lại clip “Flashdance... What a Feeling”, bùi ngùi cảm thấy như vĩnh viễn chia tay một góc của tuổi thanh xuân...