Tác giả đi xem bộ phim “Con trai của Saul” trong một rạp phim nghệ thuật - Ảnh do nhân vật cung cấp

TỰ DO TRONG LỰA CHỌN NGHỆ THUẬT

 09:06 22/11/2016

(NCTG) “Nghe tin một cái chấm bé nhỏ cuối cùng tại Hà Nội - Cinematheque 22A Hai Bà Trưng, nơi thường chiếu các phim nghệ thuật cũng bị đóng cửa, tôi thấy lòng đau nhói. Thời xưa người ta kìm hãm quyền tự do trong lựa chọn nghệ thuật do chế độ chính trị, giờ lại do đồng tiền. Có lẽ cả hai cái đều đáng buồn như nhau!”.