Công viên Laan Van Presikkaaf trên đường từ nhà đến trường ở Arnhem (năm 2004)

BÀI HỌC NHỎ Ở HÀ LAN

 19:53 22/05/2015

(NCTG) “Trong đời sẽ có những lúc bạn muốn rất nhiều thứ mà không thể chọn hết được. Phải biết buông bỏ những thứ không cần thiết ở thời điểm đó”.