Ghi chép của Thymianka Thảo Nguyên: MỘT NGÀY SĂN ẢNH

Ghi chép của Thymianka Thảo Nguyên: MỘT NGÀY SĂN ẢNH

 04:48 16/07/2014

(NCTG) “Đằng sau những tấm ảnh của một phóng viên nhiếp ảnh thực thụ, là cả một số phận, với những trải nghiệm không dễ gì được hé lộ nếu không có một cơ duyên”.