Đoàn biểu tình với biểu ngữ “Không thu phí vào cửa - Venice là một thành phố”, tháng 11/2022 - Ảnh: Lucie Tournebize (slate.fr)

CHUYỆN THU PHÍ VÀO THÀNH PHỐ

 03:50 06/04/2023

(NCTG) “Ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hội An biện minh cho việc làm của mình vì lo ngại bình luận rằng Hội An đang trở nên “khu du lịch rẻ tiền”. Với thêm 100 ngàn “tận thu” từ khách lẻ, có chắc phố cổ sẽ trở nên “đắt giá” hơn không?” - góc nhìn của KTS. Bùi Uyên từ Paris.