Chủ tịch PEN Club Hungary Szőcs Géza (trái), người bị coi là toa rập với chính quyền - Ảnh: irodalmijelen.hu

NGƯỜI CẦM BÚT KHÔNG ĐƯỢC PHỤ HỌA VỚI CHÍNH QUYỀN!

 14:55 16/10/2016

(NCTG) Trung tuần tháng 10-2016, Hội Văn bút Hungary (PEN Club) tròn 90 tuổi và họ muốn mời các đồng nghiệp Đức sang Budapest dự lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, Văn bút Đức dù chúc mừng và cám ơn lời mời, nhưng cho hay, họ không thể sang dự.