GS. Oláh György: HÓA HỌC LÀ CUỘC ĐỜI TÔI!

GS. Oláh György: HÓA HỌC LÀ CUỘC ĐỜI TÔI!

 21:21 26/06/2003

(NCTG) Trong đời, GS. Oláh György đã có chừng 1.200 công trình và 100 phát minh, sáng chế trên 24 lĩnh vực và ông cho rằng "đây là điều tự nhiên vì không thể cứ làm mãi một việc, sẽ chán nản; hay hơn cả là thỉnh thoảng, con người ta lại thử mày mò những lĩnh vực mới".