Minh họa: Internet

NÀNG “MÙ” NHƯ NHỮNG BÔNG HOA…

 02:32 13/05/2015

(NCTG) “Một đời sống và một xã hội tốt đẹp là tạo ra điều kiện để mỗi con người có quyền sống trọn vẹn cuộc sống của cá nhân mình chứ không phải luôn miệng đòi hỏi sự hy sinh như một sáo ngữ”.