Cổ Thiên Lạc và Meryl Streep

NHẬT KÝ XỨ SỞ ÁNH DƯƠNG (Kỳ 4)

 15:25 28/11/2016

(NCTG) “Giữa lòng Tokyo được gặp gỡ hai thần tượng, không biết Thần Điêu đại hiệp Cổ Thiên Lạc và “Bà già gân” của Hollywood Meryl Streep có hay chăng, người khán giả thường đi xem phim ở nhà hàng xóm năm xưa vẫn đang tiếp tục theo dõi và cổ vũ sự nghiệp của họ qua những bộ phim hôm nay và những ngày sau…”.