Chuyến xe tử thần khiến 39 nạn nhân thiệt mạng, có thể họ đều là người Việt

HỆ LỤY XUẤT CẢNH LAO ĐỘNG CHUI TỪ VỤ VIỆC TẠI ANH QUỐC

 02:04 03/11/2019

(NCTG) “Sẽ vẫn có một tỷ lệ ra đi bằng mọi giá, vì cho rằng xác suất rủi ro không lớn, và khả năng kiếm tiền (bất kể giá nào) vẫn là hiện thực. Chừng nào những vấn đề của địa phương (mặt bằng thu nhập, công ăn việc làm, môi trường, chất lượng giáo dục, y tế, sự bình đẳng...) chưa được cải thiện và đảm bảo, chừng ấy cư dân sẽ vẫn ra đi...”.