Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Ngọc: PHÙ DU

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Ngọc: PHÙ DU

 23:41 01/04/2015

(NCTG) “Gần hai mươi năm rồi mà nhìn thấy cái tên này không hiểu sao tim bà lại thắt lại như thế! Đã bảo là quên hết, không nhắc, nhớ, không chấp nhưng nói thì vậy, lòng không có vậy”.

QUÊ HƯƠNG CỦA CON

QUÊ HƯƠNG CỦA CON

 20:58 28/12/2011

Đề bài cuối cùng (số 10) trong đề thi Ngữ Văn chuyển cấp của con là như thế này: “Em hãy viết một bài văn dài 8-10 câu, trong đó có câu: “Hôm ấy là một buổi tối mùa hạ cuối tháng 8...”.

BÀI CA DÂN TỘC - NEMZETI DAL

 12:12 14/03/2007

(NCTG) Có những vần thơ, bài hịch có sức mạnh không kém gì những đạo quân! Nếu trong văn học sử Việt Nam, chúng ta đã biết đến những tác phẩm như thế, chẳng hạn, bài “Nam quốc sơn hà…” (không rõ tác giả), hay “Hịch tướng sĩ” (Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn), thì trong lịch sử Hungary, “Bài ca Dân tộc” (Nemzeti dal) cũng có ảnh hưởng và tác động như vậy!